Tuesday, July 21, 2009

Apa yang dimaksudkan dengan 'Hidupkan Semula Tanah Anda?'

Media tanaman unik yang terhasil dari tanah gambut asli terpilih ini dapat menyelesaikan pelbagai permasalahan dalam mencari tanah yang subur serta sesuai digunakan untuk tanaman anda. Setelah menjalani beberapa proses tertentu, PEATGRO boleh digunakan 100% secara terus dari beg ataupun dengan mencampurkannya dengan tanah yang lain. Oleh kerana itulah dikatakan PEATGRO mampu 'Hidupkan Semula Tanah Anda'...

No comments:

Post a Comment